Havacılık Çevik Dönüşüm Projesi

Havacılık sektörünün merkezinde, global bir şirket, yavaş ilerleyen IT süreçleri ve geleneksel iş yapma biçimiyle boğuşuyordu. Her yeni projenin başlaması için üç ay gibi uzun bir süre gerekiyordu ve bu durum iş biriminin sabrını sınava tabi tutuyordu.

Değişim ihtiyacını gören şirket liderleri, çevik dönüşümün zamanının geldiğine karar verdiler. Havacılık dünyasında, uçağın kalkışa hazır hale gelmesi gibi, hız ve uyumun önemli olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle, bir dizi zorluğa karşı koyarak şirketin yönünü değiştirecek bir yolculuğa adım atmaya hazırlanıyorlardı.

Bu dönüşüm, deneyimli ve kararlı bir ekip tarafından başlatıldı. Bu ekip, farklı bölümlerden gelen çalışanlardan oluşuyordu ve çevik metodolojilerle tanışarak iş yapma şeklini tamamen değiştirmeyi amaçlıyordu. Bu ekip, “Çevik Takım” adıyla anılıyor ve değişimin kanatlarını açarak şirketi daha hızlı ve esnek hale getirmek istiyordu.


Çevik Takım, ilk olarak Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri benimsedi. Scrum, düzenli sprintler ve yakın işbirliği ile projelerin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı. Kanban ise iş akışını görselleştirerek iş süreçlerini daha şeffaf hale getirdi. Bu iki metodoloji, şirketin eski su yolu modelini terk ederek yeni bir yolculuğa çıkmasına yardımcı oldu.

İlk büyük zorluk, mobil havacılık rezervasyon uygulamasının geliştirilmesi projesiydi. Bu proje, her biri kendi departmanlarından gelen farklı beklentilere sahip olan ekiplerin bir araya gelmesini gerektiriyordu. Başlangıçta, iletişim eksikliği ve farklı bakış açıları nedeniyle projenin başlaması gecikti. Ancak Çevik Takım, bu zorlukların üstesinden gelmek için çaba sarf etti. Düzenli olarak yapılan toplantılar ve açık iletişim, ekipler arasındaki engelleri kaldırmada yardımcı oldu ve proje yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Bir diğer büyük zorluk ise acil çıkış kapılarının satılması projesiydi. Bu proje, daha önce hiç deneyimlenmemiş bir alandı ve ekip üyeleri yeni bilgileri ve becerileri hızla öğrenmeleri gerekiyordu. İlk başta, takım bu zorluğun üstesinden gelebilecek mi diye endişeliydi, ancak kararlılık ve öğrenmeye istekli bir tutum sayesinde engeller aşıldı. Takım, bilgiyi hızla sindirerek ve deneyimleri paylaşarak projeyi başarıyla ilerletti.

Bu çevik dönüşümün yolunda birçok engel çıktı ve her biri farklı bir zorluğu temsil ediyordu. Ancak Çevik Takım, kararlılıkla ilerledi ve her engelin üstesinden gelmeyi başardı. Bu süreçte, eski alışkanlıkların terk edilmesi ve yeni yaklaşımların benimsenmesi gerektiği anlaşıldı.

Zamanla, diğer ekipler de Çevik Takım’ın örnek alarak çevik dönüşüme katıldı. Her bir ekip, kendi zorluklarıyla yüzleşti ve çevik metodolojilere uyum sağlamak için çaba harcadı. İşbirliği arttı, iletişim gelişti ve projelerin hızla ilerlediği görüldü.

Çevik dönüşümün sonucunda, projelerin başlama süreleri önemli ölçüde kısaldı. Üç ay süren bekleme süreleri yerini haftalar içinde tamamlanan projelere bıraktı. İş birimi daha hızlı ve esnek hale gelirken, müşteri memnuniyeti arttı ve şirketin rekabetçi avantajı güçlendi.