Scrum @ Scale: Ölçeklenmiş Çevik Dönüşüme Bütüncül Bakış

Çevik metodolojiler, özellikle yazılım geliştirme dünyasında, esneklik ve hızlı adaptasyonun önemini vurgulayarak iş süreçlerini dönüştürdü. Ancak, büyük ölçekli organizasyonlarda çevik uygulamak, kendine özgü zorluklar ve karmaşıklıklar içerir. Bu bağlamda, Scrum @ Scale, büyük ölçekli çevik uygulamalar için bir çözüm sunan bir çerçeve olarak öne çıkıyor.

Çevik Dönüşümün Zorlukları

Büyük kuruluşlar, gelişen teknoloji ve rekabetin artmasıyla birlikte, çevik metodolojilere geçişi hızlandırmak istiyor. Ancak, birçok organizasyon, çevik uygulamaların büyük çaplı projelerde nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı konusunda soru işaretleriyle karşılaşıyor. Çevik, küçük ve orta ölçekli projelerde başarıyla uygulanabilir olsa da, büyük ölçekli organizasyonlarda koordinasyon, iletişim ve takım senkronizasyonu gibi konularda zorluklar ortaya çıkabilir.

Scrum @ Scale Nedir?

Scrum @ Scale, Jeff Sutherland ve Scrum’un diğer yaratıcısı Ken Schwaber tarafından geliştirilen bir ölçeklenebilir çevik çerçevedir. Bu model, bir organizasyonun tüm yapısını çevikleştirmeyi hedefler ve tüm kuruluşun, çevik prensipleri ve Scrum çerçevesiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlar. Temelde, Scrum @ Scale, büyük ölçekli projelerdeki karmaşıklığı yönetmek ve çevik değerleri geniş bir organizasyona yaymak için tasarlanmıştır.

Scrum @ Scale’in Faydaları

1. Çevik Uyum ve Koordinasyon:

Scrum @ Scale, birden fazla Scrum ekibini koordine etmek ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, farklı ekiplerin birbiriyle entegre bir şekilde çalışabilmesini ve büyük ölçekli projelerdeki karmaşıklığı yönetebilmesini mümkün kılar.

2. Ölçeklenebilir Çevik Değerler:

Scrum @ Scale, çevik değerleri ve prensiplerini bütün bir organizasyona yayarak, kültürdeki çevik dönüşümü destekler. Bu, sadece belirli bir ekibin değil, tüm organizasyonun çevik bir yaklaşım benimsemesine olanak tanır.

3. Esnek ve Adaptif Çerçeve:

Scrum @ Scale, organizasyonların büyüklüğüne, yapısına ve endüstrisine bağlı olarak esnek bir şekilde uyarlanabilir. Bu, organizasyonların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler oluşturmasını sağlar.

4. İlerleme ve Performans Ölçümü:

Model, organizasyonun çevik dönüşüm sürecini izlemek ve değerlendirmek için ölçülebilir bir çerçeve sunar. Bu, organizasyonun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve nerede gelişme potansiyeli bulunduğunu belirlemesine yardımcı olur.

Scrum @ Scale ile Diğer Ölçeklenmiş Scrum Modellerinin Farkları

Scrum @ Scale, SAFe (Scaled Agile Framework) ve LeSS (Large-Scale Scrum) gibi diğer ölçeklenmiş Scrum modellerinden farklılık gösterir. En önemli farklar şunlardır:

 • Esnek Ölçeklenebilirlik: Scrum @ Scale, organizasyonun boyutuna bağlı olarak esnek bir ölçeklenebilirlik sunar, böylece her türlü büyüklükteki organizasyonlara uyarlanabilir.

 • Değer Akışı Odaklılık: Scrum @ Scale, özellikle değer akışına odaklanır ve organizasyonların değeri en etkili şekilde sunmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

 • Çevik Kültür Yayılımı: Scrum @ Scale, çevik kültürünün tüm organizasyonu sarmasını ve tüm çalışanların çevik prensipleri benimsemesini hedefler.

Meta Scrum Team (Meta Scrum Takımı)

Meta Scrum Team, Scrum @ Scale modelinde ölçeklenmiş bir çevik çerçevenin ana organizasyonel düzeyini temsil eden bir takımdır. Bu takım, çeşitli Scrum ekipleri ve hatta diğer Meta Scrum Team’leri arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayarak organizasyonun bütününü kucaklar. Meta Scrum Team, ölçeklenmiş çevik uygulamalarda bütünlüğü ve uyumu güvence altına alır.

Meta Scrum Team’in Sorumlulukları:

 1. Büyük Resmi Görmek: Meta Scrum Team, organizasyonun genel hedeflerini anlamak ve buna göre stratejiler geliştirmekle sorumludur. Büyük resmi görebilmek, ölçeklenmiş çevik uygulamalarda başarı için kritiktir.

 2. Çeşitli Scrum Ekipleri Arasında Koordinasyon: Meta Scrum Team, farklı Scrum ekipleri arasında etkileşimi ve işbirliğini sağlar. Bu, farklı ekiplerin aynı organizasyonel hedeflere yönelik çalışmasını kolaylaştırır.

 3. Riskleri Yönetme: Ölçeklenmiş projelerde riskler artar. Meta Scrum Team, bu riskleri belirlemek, izlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 4. Meta-Scrum-of-Scrums: Meta Scrum Team, Scrum of Scrums toplantılarını yönetir. Bu toplantılarda farklı Scrum ekipleri bir araya gelir ve ortak sorunları, çözümleri ve ilerleme durumlarını paylaşırlar.

Executive Action Team (Yürütme Eylem Takımı)

Executive Action Team, organizasyonun en üst düzey liderlik kademesini temsil eden bir takımdır. Bu takım, çevik dönüşümü desteklemek ve organizasyonun stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir rol oynar. Executive Action Team, Meta Scrum Team ile birlikte çalışarak çevik kültürünü ve uygulamalarını yaymakla sorumludur.

Executive Action Team’in Sorumlulukları:

 1. Stratejik Yönlendirme: Executive Action Team, organizasyonun stratejik hedeflerini belirler ve çevik dönüşümün bu hedeflere nasıl katkı sağlayacağını yönlendirir.

 2. Kaynak Yönetimi: Bu takım, organizasyonun çevik dönüşümü için gerekli kaynakları sağlar ve yönetir. Bu, insan kaynaklarından finansmana kadar geniş bir yelpazeyi içerir.

 3. Engelleri Kaldırma: Executive Action Team, çevik dönüşüm sürecinde karşılaşılan engelleri belirler ve bunların aşılması için gerekli adımları atar. Bu, çevik uygulamalardaki engelleri kaldırmak için liderlik yapmayı içerir.

 4. Toplam Değer Yönetimi: Executive Action Team, organizasyonun genel değerini optimize etmek için çalışır. Bu, müşteri memnuniyeti, iş süreçleri ve çalışan memnuniyetini içerir.

Meta Scrum Team ve Executive Action Team, Scrum @ Scale modelinde organizasyonun farklı düzeylerinde etkileşimde bulunan iki kritik takımdır. Birbirleriyle işbirliği yaparak çevik dönüşümü desteklerler ve organizasyonun çevik ilkelerini başarıyla benimsemesine rehberlik ederler.

Kurumunuza Özel Dönüşüm Yol Haritası

Çevik Dönüşüm konusunda kurumunuza özel tasarımlar ve çevik kültüre geçiş konusunda kültür modelinizi çıkararak liderlik ve öğrenen organizasyon dönüşümünü tasarlıyoruz. Bilgi almak için form aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.